Gabestokken

Hvis nogen på tyvagtig vis har "hugget" et eller flere af billederne fra Photo-Gallery.dk, og har publicerer det/dem uden at have betalt for brugen, og det kommer til mit kendskab, så vil de modtage en regning på 3.000,- kroner pr. anvendt billede. Og hvis de ikke betaler regningen, så bliver de sat til spot og spe her i "gabestokken".

Og der er kun en måde at komme ud af gabestokken, og det er ved at betale mig 3.000,- kroner pr. anvendt billede + evt. rykkergebyrer og sagsomkostninger, jævnfør mine salgs- og leveringsbetingelser.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen


www.tv2.dk er havnet i gabestokken

Jeg lavede en søgning i Google's billedsøger, og der fandt jeg helt tilfældigt et af mine egne billeder, som blev publiceret på TV2's hjemmeside, og ud fra datoen i den artikel, som billedet var brugt som illustration til, der kunne jeg se, at mit billede havde ligget på TV2's hjemmeside i 10 måneder.

Se denne skærmdump af TV2's hjemmeside:

Mit billede kan ses øverst på denne side, eller i dette link: http://www.photo-gallery.dk/oversigt/kunst_kultur_&_musik/aktionsteater/_gadeteater-076.html

Jeg har naturligvis sendt TV2 en regning for brugen af mit billede, men den har TV2 nægtet at betale, og derfor er TV2 havnet i denne gabestok, og her vil de blive siddende indtil mit honorar et betalt.

Og selv om der ikke er så meget sjov ved denne sag, så er det trods alt lidt morsomt, at det billede som er blevet publiceret på TV2's hjemmeside, er en person i en gabestok...

Ifg. www.dk-hostmaster.dk - så er domænet tv2.dk ejet af TV2 DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, DK-5100 Odense C, Danmark, +45 65 91 91 91, og dermed ansvarlig for det der publiceres på www.tv2.dk

Jeg har gjort mig flg. tanker om sagen

Den statsejede TV-station TV2 har en hjemmeside, på den er der et område, hvor et antal ulønnede bloggere bidrager med artikler og skriverier, på den måde får TV2 en masse gratis indhold på deres hjemmeside.

Bloggernes skriverier giver naturligvis en hel masse aktivitet og trafik på TV2's hjemmeside, og TV2 tjener gode penge på, at vise masser af reklamer for de besøgende, alt i alt en ordning som TV2 sikkert er ganske godt tilfreds med.

Men en hel masse artikler uden billeder og illustrationer er jo ikke særligt spændende, så derfor har TV2 gjort det muligt for bloggerne, at de kan indsætte billeder i deres artikler, og det er åbenlyst, at TV2 lukker øjnene for, at en meget stor andel af de billeder og illustrationer, som bloggerne sætter ind i deres blogs, er materiale som de har tyv-hugget rundt omkring på Internettet.

Jeg har konstateret, at et af mine billeder blev publiceret på TV2's hjemmeside, og derfor sendte jeg TV2 en faktura for brugen af mit billede, dagen efter modtog jeg et næsvist og dumsmart svar, hvor TV2 oplyser mig, at det ikke TV2's ansvar, at en af deres brugere har uploadet mit billede til TV2's hjemmeside.

På den måde gør TV2 sig selv til en slags "hæler", idet der på TV2's hjemmeside er publiceret et billede, som en blogger har tyv-hugget fra min hjemmeside, det er en krænkelse af min ophavsret, og jeg kan ikke sige, om TV2 ikke kan eller ikke vil medvirke til en løsning, jeg kan blot konstatere, at TV2 ikke vil betale mit honorar, og TV2 oplyser mig ikke navn og adresse på den pågældende blogger, som TV2 selv mener er den som bør betale for anvendelsen af mit billede. TV2 har også ignoreret mit forslag om, at de kunne vidersende min regning til bloggeren.

Jeg kan naturligvis gå rettes vej, men inden jeg gør det, så er der en række overvejelser som jeg først skal gøre mig, for selv om der ikke er nogen tvivl om, at min ophavsret er blevet krænket, så er advokater meget dyre.

Jeg skal nemlig starte med at føre en inkassosag mod TV2, hvor jeg skal rejse et krav om, at TV2 skal betale mit honorar, hvis det skulle vise sig, at TV2 får medhold i, at de ikke skal betale mit honorar, men at det derimod er den blogger, der har uploadet mit billede til TV2's hjemmeside som skal betale, så bliver det en meget besværlig sag.

Hvis det viser sig, at det er bloggeren som skal betale, så skal jeg først have TV2 dømt til at udlevere mig navn og adresse på den pågældende blogger. Og jeg er usikker på, om dette krav kan rejses på det samme retsmøde, eller om der skal udtages en helt ny stævning på det krav.

Men når TV2 bliver indkaldt i retten med et krav om, at de skal oplyse mig navn og adresse på bloggeren, så vil de sikkert meddele retten, at de kun har den IP-adresse, som bloggeren anvendte, da han/hun uploadede mit billede til TV2's hjemmeside.

IP-adressen kan vise sig at være blindgyde, idet den pågældende blogger kan ha' skrevet artiklen og uploadet billedet fra en offentlig computer på et bibliotek eller en uddannelsesinstitution, bloggeren kan også ha' anvendt en proxy-server, som gør, at han/hun slet ikke kan spores.

Hvis IP-adressen er valid, så skal min advokat endnu en tur i retten, hvor han skal have en dommerkendelse om, at den Internetudbyder som har det overordnede ansvar for den pågældende IP-adresse, skal oplyse navn og adresse på den kunde, som har brugt den. Her kan det også ende i en blindgyde, hvis bloggeren bor på et kollegium eller i en boligforening, hvor mange brugere via en router deler den oplyste IP-adresse.

Hvis det er så heldigt, at IP-adressen peger direkte på enkelt kunde, så kan min advokat indstævne bloggeren i retten, med et krav om betaling af mit honorar + sagens omkostninger. Og selv om der nok ikke er tvivl om udfaldet af sagen, så er der ikke nogen garanti for betalingen. For den blogger som har uploadet mit billede til TV2's hjemmeside kan være en arbejdsløs enlig mor på bistandshjælp, som er insolvent, og derfor ude af stand til at betale mit honorar og sagens omkostninger, og så hænger jeg selv på hele regningen.

Disse overvejelser har medført, at jeg må konkludere, at der er tale om en meget grov form for ansvarsforflygtigelse, når et stort statsejet medie som TV2 kan fungere som en slags "hæler" af billeder og illustrationer, som krænker tredieparts ophavsret, og at TV2 groft udnytter, at det er en meget dyr og tung proces, at forfølge en sådan sag.

Det burde som udgangspunkt være sådan, at det er den/de ansvarlige for en given hjemmeside, som har publiceret billeder og/eller illustrationer, som har krænket tredieparts ophavsret, der i første omgang skal betale for brugen. Den/de ansvarlige for den pågældende hjemmeside kan så selv gå videre til den bruger, som har uploadet materialet. På den måde vil man presse hjemmesidernes ejere til at holde bedre styr på, hvem deres brugere er, og hvad disse brugere uploader til deres hjemmeside. En bedre kontrol med brugernes navn, adresse og cpr. nummer vil også medføre, at brugerne bliver mere forsigtige med, at de overholder lovgivningen.

12. november 2010 - NRE


Fotograf Martin Lehmann er havnet i gabestokken

Martin Lehmann Fotografi
Tycho Brahes Allé 19 2 tv
DK-2300 København S
Tel. nr.: 32 59 62 30
Mobil nr.: 51 56 19 01
E-mail:martin.lehmann@pol.dk
www,martinlehmann,net

Martin Lehmann som er pressefotograf på Politiken, skulle sælge en brugt LaCie computerskærm på pressefotografforbundets hjemmeside, hvor der et køb/salg marked, og et godt billede fremmer jo salget, så Martin Lehmann gik på www.photo-gallery.dk og "huggede" dette billede, og han har nægtet at betale for brugen, så derfor er han havnet her i gabestokken.


Mediapix - www.photo-gallery.dk

© 2000 Niels Ebbesen - grafiker & fotograf
Valhals Plads 23 · 3650 Ølstykke · +45 47 17 56 22 · +45 40 33 69 40
info@niels-ebbesen.net · www.niels-ebbesen.net