Fisk og fangster / Fish and catches preview (6 of 13)
image/_gedde_paa_krogen-733.jpg
gedde_paa_krogen-733.jpg
image/_gedde_paa_krogen-734.jpg
gedde_paa_krogen-734.jpg
image/_gedde_paa_krogen-735.jpg
gedde_paa_krogen-735.jpg
image/_gedde_paa_krogen-736.jpg
gedde_paa_krogen-736.jpg
image/_gedde_paa_krogen-737.jpg
gedde_paa_krogen-737.jpg
image/_gedde_paa_krogen-739.jpg
gedde_paa_krogen-739.jpg
image/_gedde_paa_krogen-740.jpg
gedde_paa_krogen-740.jpg
image/_gedde_skael-629.jpg
gedde_skael-629.jpg
image/_gedde_skael-630.jpg
gedde_skael-630.jpg
image/_gedde_skael-631.jpg
gedde_skael-631.jpg
image/_genudsaetning-318.jpg
genudsaetning-318.jpg
image/_genudsaetning-319.jpg
genudsaetning-319.jpg
image/_graadig_gedde-486.jpg
graadig_gedde-486.jpg
image/_havoerred-18.jpg
havoerred-18.jpg
image/_havoerred-19.jpg
havoerred-19.jpg
image/_havoerred-20.jpg
havoerred-20.jpg
image/_havoerred-21.jpg
havoerred-21.jpg
image/_havoerreder_fra_lagan.jpg
havoerreder_fra_lagan.jpg
image/_hornfisk-56.jpg
hornfisk-56.jpg
image/_hornfisk-57.jpg
hornfisk-57.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
Index / Home

image/hornfisk-58.jpg

Fakta om hornfisk

Hornfisken er en såkaldt sæsonfisk, der har sit sommerkvarter i danske farvande, om vinteren opholder den sig i Atlanterhavet sydvest for de britiske øere. Hornfisken trækker ind i vore farvande i marts - april måned, og den trækker ud igen i slutningen af august og begyndelsen af september måned.

Når hornfisken ankommer til de indre danske farvande, så starter den med at gyde, dette sker på lavt vand, og helst i ålegræs, den lægger fra 300 - 1000 relativt store æg med klæbetråde, som hæfter æggene til ålegræsset, ugerne klækkes efter ca 10 - 14 dage, de har ikke et larvestadium og de har heller ikke en blommesæk, ugerne lever på lavt vand, og vokser i løbet af sommeren til en længde af ca. 20 cm. inden de i sensommeren trækker ud af de danske farvande, sammen med de voksne hornfisk.

Hornfisk er en pelagisk stimefisk, der i dagtimerne opholder sig på dybere vand, når det begynder at skumre, så trækker stimerne ind på lavere vand, for at furagere, her spredes stimen ud over et større område, men den holder stadig samme, kommer man til at skræmme en hornfisk, så reagerer hele flokken, de kan træffes på vanddybder helt ned til 20 cm.

Sommer fiskeriet efter hornfisk bør derfor altid foregå om natten, de største chancher er steder, hvor der er produktive lavvandsområder med god bundvegation i umiddelbar nærhed af dybe strømrender med iltrigt vand, sådanne steder findes nemt på et søkort, og har man først fundet et godt sted, så er det godt hver nat, og man har fundet et hot-spot, som virker år efter år.

Man skal altid give et muligt spot flere chancher, stimen / flokken af hornfisk trækker rundt på det lave vand, og de flytter sig hele tiden, men man er aldrig i tvivl om deres tilstedeværelse, de er meget støjende, når de jagter småfisk, tanglopper og rejer.

Natfiskeri efter hornfisk kan kun lade sig gøre med flue, da spinnefiskeri er en umulig affære i det lave vand fyldt med grøde.

Til natfluefiskeri efter hornfisk anvender jeg altid en behagelig 9" helaktions fluestang (kastelængden er slet ikke afgørende), med en klasse 6 # - 7 # WF flydeline, og alt efter vindforholdne ca. 160 til 200 cm lange flueforfang, med 0.18 eller 0.20 spids, og små mørke rejelignende fluer, det er fluens silhuet som er afgørende.

Natfluefiskeri efter hornfisk er pi... sjovt og meget givende, når man har fundet de rigtige hot-spots, så er der som regel flere hug i hvert eller hvert andet kast, så selv om der mange smuttere som ikke bliver hængende på krogen, så kan man som regel altid fange alle de hornfisk, som man orker at rense og spise.

Af praktiske hjælpemidler kan jeg foreslå, en linekurv, et net eller lignende, der kan hænge i bæltet til opbevaring af fangsten, en pandelampe eller en rigtig fluefisker lygte med fleksibelt hoved, og masser af myggebalsam eller et myggenet, for der kan være rigtig mange og meget sultne myg i luften over fjorden på en lun sommeraften.

PS: Det hænder forresten også, at man får en havørred med i købet, i sommermånederne er de også nataktive på lavt vand, så den situation skal men naturligvis også være forberedt på.

© 1996 Niels Riis Ebbesen