Ture med lystfisker skib / Tours with angler ship preview (2 of 9)
image/_kuttertur-18.jpg
kuttertur-18.jpg
image/_kuttertur-19.jpg
kuttertur-19.jpg
image/_kuttertur-20.jpg
kuttertur-20.jpg
image/_kuttertur-21.jpg
kuttertur-21.jpg
image/_kuttertur-22.jpg
kuttertur-22.jpg
image/_kuttertur-23.jpg
kuttertur-23.jpg
image/_kuttertur-24.jpg
kuttertur-24.jpg
image/_kuttertur-25.jpg
kuttertur-25.jpg
image/_kuttertur-26.jpg
kuttertur-26.jpg
image/_kuttertur-27.jpg
kuttertur-27.jpg
image/_kuttertur-28.jpg
kuttertur-28.jpg
image/_kuttertur-29.jpg
kuttertur-29.jpg
image/_kuttertur-30.jpg
kuttertur-30.jpg
image/_kuttertur-31.jpg
kuttertur-31.jpg
image/_kuttertur-32.jpg
kuttertur-32.jpg
image/_kuttertur-33.jpg
kuttertur-33.jpg
image/_kuttertur-34.jpg
kuttertur-34.jpg
image/_kuttertur-35.jpg
kuttertur-35.jpg
image/_kuttertur-36.jpg
kuttertur-36.jpg
image/_kuttertur-37.jpg
kuttertur-37.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
Index / Home

Det er bare torskedumt

På Miljø- og Fødevareministeriet hjemmeside kan man læse flg. bekendtgørelse.

Ved rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 10. oktober 2016 blev det besluttet, at der skal indføres en grænse for, hvor mange torsk den enkelte lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag i den vestlige Østersø - som kaldes ICES underområde 22-24. Dette skyldes ønsket om at genoprette torskebestanden i den vestlige Østersø.

Dette betyder, at hver enkelt lyst- og fritidsfisker højst må tage 5 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. I perioden 1. februar til 31. marts må hver enkelt lyst- og fritidsfisker dog højst tage 3 torsk pr. dag med i land ved fiskeri i den vestlige Østersø. Reglen gælder også for den enkelte lystfisker, som tager ud og fisker med en turbåd. I denne periode er der med visse undtagelser forbud mod erhvervsfiskeri i området af hensyn til torskens gydning.

Når politikerne inde på 'HoppeBorgen' pålægger lystfiskerne fangstkvoter på h.h.v. 3 og 5 torsk pr. dag, så har dumheden virkelig sejret, og alt håb er ude, for det er ikke og det har aldrig været lystfiskeriet, som har udgjort, og fremadrettet udgør en trussel mod torskebestandene.

Faktum er derimod, at fra dengang i 50'erne, hvor erhvervsfiskeriet blev industrialiseret, og frem til i dag, der har fiskerne fraveget en god gammel regel om, at jagt og fiskeri kun må høste af naturens overskud, og fiskerne har systematisk og med mere og mere effektive metoder, nedfisket alle havets bestande af fisk, så mange af dem er helt nede på under 10% af de mængder, som der var tilbage i starten af 1900-tallet.

Derfor kommer det heller ikke som nogen overraskelse, at det står meget sløjt til med torskebestanden i den vestlige del af Østersøen, men det kan godt nok undre, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og hans embedsmænd mener, at det er påkrævet med en kvote, som regulerer lystfiskernes i forvejen meget beskedne fangster af torsk, og at erhvervsfiskerne kun er blevet pålagt en reduktion i fangsterne på 56%.

Når det står så skidt til, at lystfiskeriet skal reguleres med kvoter, så burde der indføres et totalt stop for erhvervsfiskeri efter torsk, og når Esben Lunde Larsens vil ophjælpe torskebestanden ved at pålægge lystfiskerne fangstbegrænsninger, så svarer det til, at politikerne indfører hastighedsgrænser for cyklister, når de vil forhindre de trafikulykker, der sker som følge af bilister der kører alt for stærkt.

Man må undres over, hvad Esben Lunde Larsen og hans rådgivere i Miljø- og Fødevareministeriet har gang i, for objektivt set, så virker det meget tåbeligt, at erhverversfiskerne forsat kan fiske på en truet bestand af torsk, det er nemlig sådan, at bare en enkelt af de store trawlere som fisker i Østersøen, den lander på nogle få ture flere torsk, end samtlige danske lystfiskere tilsammen fanger på helt år.

De politikerne og embedsmænd som laver sådan nogle love og regler, de må ha' et meget begrænset udsyn, når de ikke kan se, at det store flertal af lystfiskere har et arbejde og en famile, som de først og fremmest skal passe, og derfor er de kun ude og fiske et fåtal gange i løbet af en sæson. Der er er også grænser for, hvor mange torsk, de få pensionister som har mulighed for lidt hyppigere ture på sundet, kan spise sig igennem.

Det er i øvrigt blevet meget dyrt, at komme på sundet med en turbåd, og derfor har de fleste kun råd til nogle få ture i løbet af en sæson, og da fryseren er opfundet, så burde det være helt lovligt, at lystfiskerne hjemtager flere torsk end hans familie kan spise den samme dag. Og derfor råber fangstbegrænsningen på 3 og 5 torsk til himlen af dumhed.

Jeg har iøvrigt det helt personlige indtryk, at når turbådene stævner ud i Øresund, så er der altid nogle dygtige, erfarne og heldige lystfiskere om bord, som fanger pænt mange torsk, der er ligeledes nogle knap så dygtige eller mindre heldige lystfisker, som kun fanger en enkelt eller måske slet ingen torsk.

Og mit gæt er, at der frem over komme til at ske det, at de dygtige lystfiskere giver deres mindste torsk til de lystfiskere som ikke har nået deres kvote, og når alle om bord har 3 eller 5 torsk i kurvene, så bliver de aller mindste torsk smidt tilbage i havet, hvor krabberne og mågerne så får sig en nem bid mad, og derfor vil kvoten kun ha' en ret begrænset virkning i forhold den mængde torsk, som der fanges fra turbådene i Øresund. Udsmiddet af halv- og heldøde torsk kaldes discard, og det er et tåbeligt spild af naturressourcer, som i mange år blevet praktiseret af erhvervsfiskerne, men nu vil fødevareministeren også ha' den uskik indført i lystfiskeriet.

Det ville ha' været meget mere konstruktivt og langsigtet, hvis Esben Lunde Larsen i alle danske farvande, havde hævet mindstemålet for torsk til 50 eller 60 cm, for som det er nu, så er en meget stor del erhvervsfiskernes fangster babytorsk, der kun er lige nøjagtig er over mindstemålet på 40 centimeter, og de har næppe nået at gyde bare en enkelt gang.

Men det vil naturligvis være meget hårdt for erhvervsfiskerne, hvis de ikke længere kan rovfiske efter babytorsk, og Esben Lunde Larsen har nok skelet til, at erhvervsfiskerne plejer at være sikre Venstre-stemmer, som kunne gå tabt, hvis han forøger mindstemålet og indfører nogle reelle begrænsninger i erhvervsfiskernes kvoter, som rent faktisk kunne genoprette bestandene af torsk.

© januar 2017 Niels Riis Ebbesen