Medefiskeri og karpefiskeri / Coarse fishing and carp fishing preview (1 of 15)
image/_boern_lystfisker-01.jpg
boern_lystfisker-01.jpg
image/_boern_lystfisker-02.jpg
boern_lystfisker-02.jpg
image/_boern_lystfisker-03.jpg
boern_lystfisker-03.jpg
image/_boern_lystfisker-04.jpg
boern_lystfisker-04.jpg
image/_boern_lystfisker-07.jpg
boern_lystfisker-07.jpg
image/_boern_lystfisker-08.jpg
boern_lystfisker-08.jpg
image/_brasen-06.jpg
brasen-06.jpg
image/_drenge_lystfisker-11.jpg
drenge_lystfisker-11.jpg
image/_dreng_lystfisker-08.jpg
dreng_lystfisker-08.jpg
image/_dreng_lystfisker-09.jpg
dreng_lystfisker-09.jpg
image/_dreng_lystfisker-10.jpg
dreng_lystfisker-10.jpg
image/_dreng_lystfisker-84.jpg
dreng_lystfisker-84.jpg
image/_fange_fisk-22.jpg
fange_fisk-22.jpg
image/_fisk-02.jpg
fisk-02.jpg
image/_fisk-03.jpg
fisk-03.jpg
image/_fisk-04.jpg
fisk-04.jpg
image/_fisk-05.jpg
fisk-05.jpg
image/_fisk-06.jpg
fisk-06.jpg
image/_karpefisker-0381.jpg
karpefisker-0381.jpg
image/_karpefisker-0382.jpg
karpefisker-0382.jpg

next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
Index / Home

Forurening og miljøsvineri ved Gulbjerg mose

Her i starten af oktober måned 2012, har der været artikler i områdets lokalaviser, og et nyhedsindslag på TV2-Lorry, hvor Morten Halse fra Naturstyrelsen udtalte sig omkring et omfattende miljøsvineri ved Gulbjerg mose, og alle de efterladenskaber som er blevet indsamlet ved mosen pegede entydigt i retning af, at det er efterladt af lystfiskere.

Men Morten Halse fra Naturstyrelsen glemte at fortælle avislæserne og TV-seerne, at problemerne ved Gulbjerg mose langt fra er enkeltstående, noget tilsvarende kan opleves ved mange andre søer, hvor der tillige tyvfiskes.

Lystfiskeri med stang og snørre er frit for alle i Gulbjerg mose, men ikke særligt langt fra Gulbjerg mose ligger Buresø og Bastrup Sø, og der er ikke frit lystfiske fra bredden i disse søer, og fiskeretten i Buresø og Bastrup Sø er forpagtet af de lystfiskeriforeninger og de lodsejere, som har både i søerne.

Men der tyvfiskes hyppigt i Buresø og Bastrup Sø, og dem der tyvfisker er i næsten alle tilfælde folk som kommer fra østeuropæiske lande, og de efterlader konsekvent et sandt svineri de steder langs søernes bredder, hvor de fisker fra. Det skylden helt sikkert, at de kommer fra en anden kultur, hvor der slet ikke er den samme tradition for, at passe på naturen.

Når man henvender sig til tyvfiskerne og oplyser dem om, at de ikke må fiske i Buresø og Bastrup Sø, så lader de som om, at de ikke forstår hvad man siger til dem, og det er uanset om man også prøver på både tysk og engelsk.

Men det værste er næsten, at politiet og fiskerikontrollen ikke har tid og ressourcer til at ta' sig af den slags sager, så østeuropæerne kan uhindret tyvfiske og forurene uden at det har konsekvenser for dem.

Og nogen steder er de østeuropæiske tyvfiskere endda gået så langt, at de ligefrem bruger garn og ruser til at tyvfiske med, og det er meget forbudt at anvende den slags redskaber i søer, de må ikke en gang anvendes af de lystfiskere, som har betalt for fiskeretten.

En helt anden snak er også, at blandt de danske lystfiskere er der udviklet god en tradition for mådehold, så de genudsætter hovedparten af de fisk som de fanger, og kun tager ganske få fisk med hjem til stegepanden, på den måde kan de nemlig fastholde nogle sunde bestande af fisk, så der også er noget at fiske efter i fremtiden. Men sådan noget er der slet ikke forståelse for blandt østeuropæerne, de slagter konsekvent alle de fisk som de fanger, og derfor medfører deres tyvfiskeri et meget hårdt pres på bestandene, og det har meget store konsekvenser i mindre vande som f.eks. Gulbjerg mose, for det tager jo typisk fra 5 til 7 år for en fisk, at opnå et størrelse, hvor den er egnet som spisefisk.

© 2012 Niels Riis Ebbesen