Grundlovsmøder på Metalskolen i Jørlunde og Edelgave gods i Smørum
Constitution Day in Denmark - preview (1 of 11)
image/_grundlovsmoede-527.jpg
grundlovsmoede-527.jpg
image/_grundlovsmoede-528.jpg
grundlovsmoede-528.jpg
image/_grundlovsmoede-529.jpg
grundlovsmoede-529.jpg
image/_grundlovsmoede-531.jpg
grundlovsmoede-531.jpg
image/_grundlovsmoede-532.jpg
grundlovsmoede-532.jpg
image/_grundlovsmoede-534.jpg
grundlovsmoede-534.jpg
image/_grundlovsmoede-535.jpg
grundlovsmoede-535.jpg
image/_grundlovsmoede-536.jpg
grundlovsmoede-536.jpg
image/_grundlovsmoede-537.jpg
grundlovsmoede-537.jpg
image/_grundlovsmoede-538.jpg
grundlovsmoede-538.jpg
image/_grundlovsmoede-539.jpg
grundlovsmoede-539.jpg
image/_grundlovsmoede-542.jpg
grundlovsmoede-542.jpg
image/_grundlovsmoede-543.jpg
grundlovsmoede-543.jpg
image/_grundlovsmoede-544.jpg
grundlovsmoede-544.jpg
image/_grundlovsmoede-545.jpg
grundlovsmoede-545.jpg
image/_grundlovsmoede-546.jpg
grundlovsmoede-546.jpg
image/_grundlovsmoede-547.jpg
grundlovsmoede-547.jpg
image/_grundlovsmoede-548.jpg
grundlovsmoede-548.jpg
image/_grundlovsmoede-549.jpg
grundlovsmoede-549.jpg
image/_grundlovsmoede-550.jpg
grundlovsmoede-550.jpg

next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|
Index / Home

Grundlovsdag den 5. juni 2011

Den første version af Danmarks Riges Grundlov blev vedtaget den 5. juni 1849, hvor Frederik den 7. underskrev loven, og dermed ændrede han styret fra enevælde til et konstitutionelt monarki. Grundloven er siden 1849 ændret i 1866, 1915, 1920 og 1953, samt forsøgt ændret i 1939.

Grundloven er folkestyrets og demokratiet dåbsatest, og det kræver en folkeafstemning at gennemføre ændringer af Grundloven, så skiftende politiske flertal kan ikke bare beslutte, at de lige vil ændre i Grundloven.

Folketinget kan kun udarbejde forslag til ændringer af grundloven. Det kæver en folkeafstemning, hvor et simpelt flertal stemmer for ændringen, dette flertal skal dog som minimum udgøre 40% af alle stemmeberettigede danskere.

Ved grundlovsændringen i 1953, blev kravet om, at flertallet ved en grundlovsændring skulle udgøre minimum 45% af alle stemmeberettigede, nedsat til 40% af alle stemmeberettigede.

Dette års grundlovsmøder var gennemsyret af det forestående Folketingsvalg, og alle talerne havde så travlt med at kritisere de politiske modstandere, og uddele valgflæsk, at de faktisk glemte at forholde sig til Grundloven.

Metalskolen i Jørlunde er en af fagbevægelsens højborge, med meget tætte bånd til Socialdemokratiet, og her er der tradition for, at invitere politiske modstandere som talere, og i år var det finansmister Claus Hjort Frederiksen fra Venstre, og justitsminister Lars Barfoed fra Det Konservative Folkeparti, der repræsenterede den blå blok. Og det var da slående, at de begge havde mere travlt med at snakke om efterløn, skatter og kriminalitetsbekæmpelse, end emner med udgangspunkt i Grundloven, det var nærmest for en god ordens skyld at den blev nævnt.

Socialdemokratiets næstformand Nick Hækkerup og folketingsmedlem Ole Sohn fra Socialistisk Folkeparti var rigtig på hjemmebane, og deres taler var også indlæg i den igangværende valgkamp, og bedømt efter de massive bifald, så var publikum mest positive over for deres valgløfter.

Edelgave gods i Smørum har været ejet af Thomas Madsen-Mygdal, som var Danmarks Statsminister fra 1926 til 1929, og dengang grundlagde han den traditionen, at Venstre holder Grundlovsmøde på plænen i godset store park.

Grundlovsmødet på Edelgave gods var i høj grad en politisk fest, hvor Venstre fejrede, at det er dem der har haft regeringsmagten de seneste ti år, og på nær en enkelt undtagelse, så var alle talerne fra egne rækker. Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech var den første taler, og hun blev efterfulgt af Sophie Løhde medlem af folketinget for Venstre, og sognepræst Johannes H. Christensen, Statsminister Lars Løkke Rasmussen var mødets hovedtaler og rosinen i pølseenden.

Hvis vi ser bort fra sognepræst Johannes H. Christensens tale, så var alle talerne opremsninger af de politiske resultater, som Venstre har opnået i de ti år, hvor de har haft regeringsmagten, og der blev ikke lagt fingre imellem, når der blev fremsat kritik af oppositionen. Også her blev Grundloven lige nævnt for en god ordens skyld.

Og efter at ha' besøgt to Grundlovsmøder og ha' hørt 8 talere, så savner jeg nogle politikere som tør og vil ytre seriøse holdninger på de punkter, hvor Grundloven er under pres, for jeg synes godt nok det er skræmmende, at Danmark har udvikle sig til et samfund:

- hvor man bliver videoovervåget når man færdes i det offentlige rum
- hvor alle borgernes telefonsamtaler, e-mails og hjemmesidebesøg bliver registreret
- hvor politiet helt vilkårligt kan stoppe enhver borger på åben gade foretage en visitering
- hvor politiet kan foretage hemmelige ransagninger
- hvor man risikerer at blive anholdt og ydmyget, blot fordi man deltager i en lovlig demonstration
- hvor ledende politifolk beordrer, at de pressefotografer som dækker en demonstration skal ha' tæsk med knipler
- hvor politikerne arbejder på en lovændring, der skal indskrænke muligheden for aktindsigt

Her til sidst vil jeg dog runde af med at sige, at vejret var fantastisk, solen skinnede fra en skyfri himmel, og der rørte sig næsten ikke en vind, så Grundlovsdag var en dejlig varm sommerdag.

© 7. juni 2011 Niels Riis Ebbesen