Fjordcenter Jyllinge / The Fjord Centre Jyllinge - preview (1 of 8)
image/_fjordcenter_jyllinge-407.jpg
fjordcenter_jyllinge-407.jpg
image/_fjordcenter_jyllinge-408.jpg
fjordcenter_jyllinge-408.jpg
image/_fjordcenter_jyllinge-774.jpg
fjordcenter_jyllinge-774.jpg
image/_fjordcenter_jyllinge-775.jpg
fjordcenter_jyllinge-775.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-001.jpg
fjordmuseet_jyllinge-001.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-002.jpg
fjordmuseet_jyllinge-002.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-003.jpg
fjordmuseet_jyllinge-003.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-004.jpg
fjordmuseet_jyllinge-004.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-005.jpg
fjordmuseet_jyllinge-005.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-006.jpg
fjordmuseet_jyllinge-006.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-007.jpg
fjordmuseet_jyllinge-007.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-008.jpg
fjordmuseet_jyllinge-008.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-009.jpg
fjordmuseet_jyllinge-009.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-372.jpg
fjordmuseet_jyllinge-372.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-373.jpg
fjordmuseet_jyllinge-373.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-374.jpg
fjordmuseet_jyllinge-374.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-375.jpg
fjordmuseet_jyllinge-375.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-376.jpg
fjordmuseet_jyllinge-376.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-467.jpg
fjordmuseet_jyllinge-467.jpg
image/_fjordmuseet_jyllinge-468.jpg
fjordmuseet_jyllinge-468.jpg

next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|
Index / Home

Fjordmuseet i Jyllinge

Den historie som Fjordmuseet i Jyllinge, med permanente og skiftende udstillinger har formidlet hen over de sidste fyrre år, den starter helt tilbage i den sidste istid, hvor Roskilde Fjord og de omgivende landskaber blev dannet.

Men det vil være en alt for stor mundfuld, at koge 15-20.000 års historie ned til en relativ kort artikel, så derfor springer vi helt frem til lige efter kommunesammelægningen i 1970, hvor Ågerup, Kirkerup, Jyllinge, Gundsømagle Kommuner, samt dele af Hvedstrup-Fløng Kommuner blev slået sammen til Gundsø Kommune.

Den nye Gundsø Kommune var i starten af 70'er præget af en rivende udvikling, hvor der blev bygget nogle meget store parcelhuskvarterer, og de mange nye tilflyttere medførte naturligvis, at de lokale som havde boet i området gennem generationer blev opmærksom på, at der var en overhændende risiko for, at egnshistoriske værdier, folkeminder og lokale traditioner ville forsvinde og gå tabt i udviklingens malmstrøm.

Det gjorde, at at en kreds af lokalhistorisk interesserede i 1972 stiftede Egnshistorisk Forening for Gundsø. Og foreningens medlemmer gik straks i gang med, at indsamle effekter og genstande af lokalhistorisk interesse, og i løbet af de følgende ti år blev der indsamlet så mange museumsgenstande, at man i 1982 kunne etablere et lille lokalhistorisk museum i et par lokaler på Jyllinges gamle skole.

Museet på Jyllinges gamle skole blev udelukkende drevet af medlemmer fra Egnshistorisk Forening, og deres arbejde var så succesfuldt, at der kun gik nogle få år inden samlingen blev så omfattende, at der slet ikke var plads til den i de beskedne rammer. Det medførte at Gundsø Kommune i 1988 valgte at ansætte en faguddannet museumsinspektør, som fik til opgave at etablere et rigtigt lokalhistorisk museum og arkiv.

Dette arbejde førte frem til, at Fjordmuseet i 1993 åbnede i Jyllinge Brugsforening lokaler på Bygaden.

Med lokalerne i Bygaden fik Fjordmuseet en af Jyllinge by's bedste placeringer, fra den store vestvendte have og terrasse, er der en fantastisk panoramaudsigt over Roskilde Fjord, og ned over den gamle fiskerihavn.

De nye lokaler i Bygaden gav gode muligheder for, at der kunne etableres permanente udstillinger, som i et historisk perspektiv belyste gundsøegnens geologi, livet i landsbyerne, samt fiskeriet og jagten på fjorden. Der var også god plads til det lokalhistoriske arkiv og bibliotek. Det største lokale har været reserveret til skiftende udstillinger, og der har gennem årene været mange spændende særudstillinger, som eksempler fra de seneste år, kan nævnes en udstilling med portrætmalerier af mange af de gamle fiskere, en udstilling af gamle luftfotos fra Gundsø Kommune, og en udstilling der belyste Egnshistorisk Forenings arbejde og aktiviteter.

I haven er der bygget en overdækket opbevaringsplads, hvor museets meget store samling af gamle træbåde, skydepramme og fiskeredskaber opbevares og udstilles. Havens bede rummer tillige en samling af mere end hundrede forskellige lægeplanter og krydderurter.

Sideløbende med udbygningen af selve museet, der har Egnshistorisk Forening forsat deres indsamling af dokumenter, billeder, breve, protokoller, plakater, sange, revyviser, skudsmålsbøger og meget mere. Og i dag er størstedelen af det lokalhistoriske arkiv blevet elektronisk registreret, så de besøgende kan derfor via museets medarbejdere hurtigt få indblik i arkivet.

Der har også været en meget aktiv skoletjeneste knyttet til udstillingen på Fjordmuseet, den har givet eleverne på Gundsø Kommunes skoler en række gode undervisningstilbud, hvor eleverne er blevet taget med ud i felten. På det faste program har f.eks. været ture til ruinen af klosterkirken på Eskilsø, hvor middelalderens historie er blevet levendegjort, og besøg på moræneknolden Bolund, hvor eleverne er blevet introduceret for istidernes enorme kræfter, som bragte halvøens store stenblokke fra Norge og Sverige helt ned til Roskilde Fjord.

Fjordmuseet har gennem årene været krumtappen i en lang række lokale og regionale aktiviteter, det har bl.a. været vært for nogle af de årlige træf for fjordens træskibe, som går på skift mellem de forkskellige havnebyer ved Roskilde Fjord.

I 2007 gennemførte VKO-regeringen endnu en kommunesammenlægning, og denne gang bliver Gundsø Kommune lagt sammen med Roskilde Kommune. Det medfører at Fjordmuseet bliver lagt ind under Roskilde Museum, og i den forbindelse skifter museet navn, og kommer til at hedde Fjordcenter Jyllinge.

Men hvor den første kommunesammelægning var en katalysator, som var en medvirkende årsag til, at Fjordmuseet i Jyllinge blev grundlagt, så har den anden kommunesammelægning fået den stik modsatte effekt, det er nemlig blevet meget dyrt for Roskilde Museum at skulle drive de små lokalhistoriske museer, som de overtog i forbindelse kommunesammelægningen, og da Roskilde Kommune flere år i træk har skåret ned på bevillingerne til Roskilde Museum, så har man valgt helt at lukke Fjordcenter Jyllinge, og søndag den 29. april 2012 var den sidste dag, hvor museet var åbent for besøgende.

© 2012 Niels Riis Ebbesen