Tadre Mølle / Tadre Water mill - preview (1 of 15)
image/_bistader-742.jpg
bistader-742.jpg
image/_bistader-743.jpg
bistader-743.jpg
image/_bistader-744.jpg
bistader-744.jpg
image/_bistader-745.jpg
bistader-745.jpg
image/_elverdamsdalen-659.jpg
elverdamsdalen-659.jpg
image/_elverdamsdalen-710.jpg
elverdamsdalen-710.jpg
image/_elverdamsdalen-711.jpg
elverdamsdalen-711.jpg
image/_elverdamsdalen-724.jpg
elverdamsdalen-724.jpg
image/_elverdamsdalen-747.jpg
elverdamsdalen-747.jpg
image/_elverdamsdalen-755.jpg
elverdamsdalen-755.jpg
image/_elverdamsdalen-844.jpg
elverdamsdalen-844.jpg
image/_fisketrappe-709.jpg
fisketrappe-709.jpg
image/_fisketrappe-836.jpg
fisketrappe-836.jpg
image/_fisketrappe-840.jpg
fisketrappe-840.jpg
image/_fisketrappe-841.jpg
fisketrappe-841.jpg
image/_moelledam-716.jpg
moelledam-716.jpg
image/_moelledam-717.jpg
moelledam-717.jpg
image/_moelledam-719.jpg
moelledam-719.jpg
image/_moelledam-812.jpg
moelledam-812.jpg
image/_moelledam-813.jpg
moelledam-813.jpg

next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
Index / Home

Tadre Mølle

Tadre Mølle er del af et større bygningskompleks som hedder Tadre Møllegård. Tadre Mølle er den sidste af de ialt 13 vandmøller som der tidligere fandtes i Elverdamsdalen, og Tadre Mølle er en af de få sjællandske vandmøller, der kan ses i funktion, og som ligge på sin oprindelige plads. Frem til 1930'erne var der stadig 5 vandmøller i drift i Elverdamsdalen, deres produktion var hovedsagelig maling af mel og valsning af korn til foderbrug, men efterhånden som der nåede el ud til alle gårdene, og de fik deres egne eldrevne kornkværne, så kunne de spare ulejlighedden med en køretur til møllen.

Tadre Mølle er bygget i bindingsværk, som står på et fundament af store kampesten, gavlen ud mod møllehjulet er beklædt med brædder, og taget er stråtækt. Møllen har to kornkværne, som drives af et stort overfaldshjul med en diameter på lige omkring 4 meter, når møllen kørte for fuld kraft, så har den kunnet male ca. 600 kilo korn i timen, og det forhold at vandmøllen forsynes af vand fra Taderød Bæk, som hovedsageligt får sit vand fra kildevæld har medført, at vandforsyningen har været rimelig stabil og ensartet året rundt. Men der har næppe været behov for maling af så meget korn, som der var kapacitet til, og på et tidspunkt har der også været et savværk i forbindelse med møllen, hvor man har udnyttet vandkraften til opsavning af planker og tømmer, der er dog ikke bevaret nogle maskiner fra denne aktivitet.

Der har tidligere ligget en anden vandmølle opstrøms på Taderød Bæk, som i perioder har kunnet holde vandet tilbage, og det har naturligvis medført stridighedder mellem ejerne af de to vandmøller.

Mølleejernes stridigheder om retten til vandet har igennem århundrer været årsagen til et utal af tvister og retsager, og derfor indførtes der allerede i 1700-tallet regler for flodemål, som nøje fastsatte, hvor høj en vandstand der måtte opstemmes i hver enkelt mølledam. Systemet med flodemål eksisterer stadig i vores søer og langs vores vandløb, nu om stunder har de dog en noget anden betydning og funktion.

Ca. 200 meter nordvest for Tadre Mølles mølledam kan man se det stemværk, som regulerer hvor meget vand der skal ledes hen til mølledammen, og hvor meget vand der via en fisketrappe ledes udenom møllen. Fisketrappen er etableret i nyere tid, og den sikrer, at vandrefisk kan få adgang til de levesteder og gydepladser, som ligger opstrøms for vandmøllen. Ved stemværket står der et moderne flodemål.

Tadre Mølles historie går helt tilbage til middelalderen, den første vandmølle på stedet er formentlig grundlagt allerede i 1300-tallet, men i skriftelige kilder omtales den dog først 1408, hvor Bispesædet i Roskilde erhverver vandmøllen. Men det er den sidste ejer af møllen "Mølle Marie", som vi i dag kan takke for, at den nu over 600 år gamle Tadre Mølle er bevaret 100% intakt, hun købte møllegården i 1952 og drev det som et almindeligt landbrug, i 1956 medvirkede hun til en fredning af selve møllen, som efterfølgende blev istandsat, og hun viste den frem til interesserede.

I 1986 købte staten Tadre Mølle, og den er i dag indrettet til museum og naturcenter, det drives som en afdeling under Roskilde Museum.

Tadre Møllegård er et stort bygningkompleks, og det kræver en meget stor arbejdsindsats at drive møllen og møllegårdens jordtilliggender. Der er til museet knyttet et møllelaug af lokale frivillige, der hjælper med at drive møllen og passe den store museumshave. Der er også løbende gang i en restaurering og vedligeholdelse af møllegårdens bygninger, og der er mange pensionerede håndværkere, som lægger en frivillig og ulønnet arbejdsindsats, på den måde hjælper de til med at bevare et kulturhistorisk mindesmærke for eftertiden.

Elverdamsdalen er et meget smukt naturområde som ligger mellem Tølløse og Hvalsø, store dele af området har tidligere hørt ind under Aastrup Gods, ejerforholdene har dog over tid ændret sig i området, men godset har stadig store jordbesiddelser i Elverdamsdalen. Der er gennem årene vedtaget en lang række kultur- og landskabsmæssige fredninger i Elverdamsdalen.

Geologien i Elverdamsdalen er helt unik, der er et meget stort antal kilder og bække, der alle løber ud i Elverdamsåen, det gør, at åens vand uanset årstiden er køligt, klart og iltrigt. Tadre Mølle får sit vand fra en af disse bække som hedder Taderød Bæk, nedenstrøms vandmøllen løber bækken sammen med Elverdamsåen. Elverdamsåen løber ud i Tempelkrogen som udgør den sydligste del af Isefjorden.

De mange kilder i Elverdamsdalen udgør Sjællands største kildekompleks, og de har igennem de mange tusinde år, som der er gået siden den sidste istid aflejret landets største formationer af kildekalk. Kildekalk er en blanding af kalk og okker. Ren kalk er hvidligt, men okkeren kan give kildekalken et rødligt skær. Kildekalk kaldes også frådsten, den kan relativt nemt tilhugges, og derfor blev det anvendt i store mængder i forbindelse med byggeriet af de mange kirker, som der blev bygget i den tidlige kristne tid.

Den meget velbevare Tadre Møllegård har i flere tilfælde dannet baggrund, og har været en naturlig kulise i forbindelse med en række filmoptagelser, bl.a. DR's dramatisering af Gustav Wieds to bøger "Livsens Ondskab" og "Knagsted" rummer scener optaget ved Tadre Mølle, og i flere af filmatiseringerne af Morten Korchs bøger er der scener, hvor Tadre Mølle fungerer som en naturlig location.

© 2011 Niels Riis Ebbesen