Fiskegrej / Fishing tackle - preview (6 of 34)
image/_abu_ambassadeur-9938.jpg
abu_ambassadeur-9938.jpg
image/_abu_ambassadeur-9939.jpg
abu_ambassadeur-9939.jpg
image/_abu_ambassadeur-9940.jpg
abu_ambassadeur-9940.jpg
image/_abu_ambassadeur-9941.jpg
abu_ambassadeur-9941.jpg
image/_abu_ambassadeur-9942.jpg
abu_ambassadeur-9942.jpg
image/_abu_ambassadeur-9943.jpg
abu_ambassadeur-9943.jpg
image/_abu_ambassadeur-9944.jpg
abu_ambassadeur-9944.jpg
image/_abu_ambassadeur-9945.jpg
abu_ambassadeur-9945.jpg
image/_abu_ambassadeur_cap-886.jpg
abu_ambassadeur_cap-886.jpg
image/_abu_ambassadeur_cap-887.jpg
abu_ambassadeur_cap-887.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-143.jpg
abu_ambassadeur_hjul-143.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-144.jpg
abu_ambassadeur_hjul-144.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-145.jpg
abu_ambassadeur_hjul-145.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-146.jpg
abu_ambassadeur_hjul-146.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-150.jpg
abu_ambassadeur_hjul-150.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-151.jpg
abu_ambassadeur_hjul-151.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-152.jpg
abu_ambassadeur_hjul-152.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-154.jpg
abu_ambassadeur_hjul-154.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-155.jpg
abu_ambassadeur_hjul-155.jpg
image/_abu_ambassadeur_hjul-345.jpg
abu_ambassadeur_hjul-345.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|
Index / Home

Djævlen havde en rigtig god dag, da justitsministeriets embedsmænd udformede knivloven

Knivloven er et irritationsmoment, da den er både formynderisk, dum og urimeligt generende overfor ærlige og lovlydige borgere. Loven forhindrer nemlig, at helt alm. mennesker kan bære og bruge verdens ældste og bedste multifunktionsredskab.

Jeg vil starte denne artikel med at slå fast, at det er noget vrøvl, at knivloven forhindrer de kriminelle i at gå med kniv, og begå vold med knive. De kriminelle er bedøvende ligeglade med våbenloven og knivloven, de er jo netop kriminelle fordi de ikke retter sig efter loven, og derfor er der ingen lov i verden kan forhindre dem i at begå ulovligheder med knive. Knivloven gør kun, at man kan straffe de kriminelle når man pågriber dem med en kniv.

Min faste fiskemakker og undertegnet er begge temmelig sure på knivloven, derfor har vi begge to et mindre arsenal af knive med når vi skal på fisketur, for der er vi helt sikre på, at politiet ikke kan komme efter os, og vi vil begge være indstillet på, at gå hele vejen til landsretten, hvis vi skulle møde en lidt for tjenesteivrig betjent.

Der er nemlig flere vande, hvor vi skal gå et stykke vej fra der hvor vi kan parkere bilen og hen til foreningens både, og sådanne steder kunne vi jo godt møde politiet, og derfor har vi begge vores dolke siddende fastspændt udvendigt og synligt på vores fisketaske og rygsæk, omverdenen må nemlig gerne se, at vi er lystfiskere, og at vi som noget helt naturligt har en kniv med på vores fisketur.

Hver vinter tager jeg også en 2-3 kutterture på Øresund, og da jeg ikke har en bil, så tager jeg S-toget fra Ølstykke til Nordhavn station, hvorfra jeg går ned til Kalkbrænderihavnen. Og på de ture mellem mit hjem og fiskepladsen, der har jeg også min dolk fastspændt udvendigt på min fiskerygsæk, da det er dens faste plads, hvor jeg nemt og hurtigt kan få fat i den.

Der har her i de senere år været flere eksempler på, at politiet har overfortolket knivloven, og har har rejst sager mod folk som var i besiddelse af en kniv til et fuldt lovligt formål. Men det skal ikke være politiet som skal beslutte, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål, og når der i en lovgivning er lavet en undtagelse for et forbud, så skal det også være gældende. Og derfor skal lystfiskerne, jægerne, dykkerne, o.s.v. skal være parate til at kæmpe for, at politiet ikke laver deres helt egen fortolkning af knivloven.

Det er i øvrigt lidt tankevækkede, at langt de fleste knivdrab bliver begået i forbindelse med ægteskabelige opgør, hvor det er en helt almindelig køkkenkniv der bruges som mordvåben. Og for at gøre knivloven rigtig bizar, så vil det være ulovligt og meget kriminelt, hvis en helt alm. lovlydig borger hænger en Bowie Crocodile Dundee kniv med et 40 cm blad op som pynt på væggen, men hvis han lægger den ude i køkkenskuffen, så er den pludselig et fuldt lovligt køkkenredskab, som kan anvendes til udskæring af en oksesteg.

Men jeg er også så gammel, at min erfaring siger mig, at der ikke er ret store chancer for, at få afskaffet noget lovgivning når den først er blevet indført, vi skal faktisk være meget heldige, hvis vi kan få politikerne til at ændre på en given lov. Men vi skal ikke gi' op på forhånd, og derfor skal jeg her komme med nogle konstruktive forslag til forbedringer af knivloven, hvormed den langt bedre kan målrettes mod dem som var og er lovens egenlige målgruppe.

Mit forslag er, at knivloven bør ændres, så den nøjes med et forbud mod, at man bærer og medtager knive, når man går på værtshus, diskotek, koncerter og lignende steder. På den måde bliver det ulovligt at medtage knive i nattelivet.

Og så skal der i loven være en særlig paragraf der indebærer, at der gives et polititilhold til alle de kriminelle, som i forvejen er blevet dømt for vold, voldtægt, tyveri, røveri, narkohandel, hærværk og overtrædelser af våbenloven, så de helt automatisk får et totalt forbud mod at bære en kniv uanset dens udformning og bladets længde. Loven skal også gi' Politiet bemyndigelse til, at det kan udstede et tilsvarende polititilhold til alle de personer, som er registreret som medlemmer af en bande eller rockergruppe.

På den måde vil knivloven helt præcist ramme netop de personer og grupper som er problematiske, og de vil kunne straffes, hvis det ved en visitation viser sig, at de er i besiddelse af en kniv. Og alle de lovlydige borgere vil kunne bære og anvende en kniv uden at de skal frygte, at de helt uberettiget bliver kriminaliseret.

© maj 2015 - Niels Riis Ebbesen

Herunder flg. den såkaldte 'knivlov', som ikke er en selvstændig lov, men derimod nogle tilføjelser til våbenloven.


Lov om ændring af våbenloven
(Forbud mod at bære kniv m.v. samt skærpelse af straffen for ulovlig besiddelse af kniv m.v.)

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 26. januar 2000, som ændret ved § 23 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 4 i lov nr. 378 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 1, affattes således:
»På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.«

2. § 4, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3 . Justitsministeren kan udstede regler om forbud mod at indføre, ved overdragelse at erhverve, at besidde, bære eller anvende, at overdrage eller at overlade andre besiddelsen af:
1) Skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm, knive med tværstillet greb beregnet til stød, springknive, springstiletter, faldknive, faldstiletter, enhåndsbetjente foldeknive, der er konstrueret således, at de i normal stand kan foldes ud ved brug af én hånd, foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd, knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd, kastestjerner, kasteknive samt kårdestokke og andre tilsvarende våben, der fremtræder som en anden genstand.
2) Andre skarpe eller spidse våben, som ikke kan antages at have noget anerkendelsesværdigt formål.
3) Genstande, der uden at fremtræde som våben eller ammunition er egnede til at anvendes på lignende måde som de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.
4) Stoffer, der kan anvendes til fremstilling af de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1, eller til indfyldning i de i § 1, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande.
5) Våben, der er beregnet til at virke lammende, bedøvende eller blændende ved udladning af elektrisk strøm.
6) Laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.«

3. § 10, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3 . Overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2, straffes med bøde. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, når den pågældende tidligere er straffet for overtrædelse af § 4, stk. 1 eller 2. Straffelovens § 81, stk. 1, finder ikke anvendelse.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.