Photo Gallery DK

 Dansk tekst  Sådan køber du fotografierne

Vilkår:

Ønsker du at anvende et eller flere fotos fra photo-gallery.dk, skal der betales for brugen.

Inden du anvender billeder fra photo-gallery.dk, skal du pr. e-mail oplyse os til hvilket formål, hvert enkelt billede skal anvendes. Vær opmærksom på, at vi altid sender en svar-mail som bekræftiger modtagelsen, e-mailen er udformet som en print-selv faktura.

Vigtigt: Statslige- og kommunale institutioner kan ikke købe billeder fra photo-gallery.dk, da vi ikke vil bruge resoucer på at sende elektroniske fakturaer i det særlige OIOXML filformat.

Billederne må kun anvendes én gang til det oplyste/aftalte formål, og den/de leverede filer skal slettes, når sagen er afsluttet.

Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges eller overdrages til trediemand uden en udtrykkelig aftale med photo-gallery.dk

Læs tillige Andre vilkår


Priser:

Lavopløst billede downloadet direkte fra photo-gallery.dk:
Til brug i elektroniske publikationer (powerpoint præsentationer, nyhedsbreve & hjemmesider).
Pris pr. billede. = 125,00 Dkr. 

Højopløst billede leveret pr. e-mail:
Til brug i aviser, blade, bøger, tryksager o.s.v., billedet leveres som en RGB /JPG fil.
Pris pr. billede. = 450,00 Dkr. 

Højopløst billede leveret pr. post på CD-ROM:
Til brug i aviser, blade, bøger, tryksager o.s.v., billedet leveres på CD som en CMYK / TIF - EPS eller JPEG fil i bedste kvalitet, CD'en er formateret til både Windows og Macintosh.
Pris pr. billede + lev. på CD-ROM. 600,00 Dkr. 
OBS: Ved samtidig bestilling og køb af flere billeder, der kan leveres på den samme CD-ROM, er prisen for de efterfølgende billeder kun 450,00 Dkr.


Ønsker du at bestille et eller flere billeder i høj opløsning, vær da opmærksom på flg.:

For at jeg kan levere det/de rigtige billede/r, så skal jeg bruge URL'et til det/de ønskede billede/r.

URL'et er de ord, der står i browserens "adresse-felt", når du har klikket ind på det ønskede billede i fuld størrelse (se eksempel nedenfor). Mærk adressen op og kopier den over i den e-mail, du sender mig med bestillingen.

high resolusion

Husk også at oplyse den ønskede opløsning.

Hvis du er usikker på hvilken opløsning, du skal bruge, så se på dette skema hvilke opløsninger, der kræves til forskellige print- og trykmetoder.


Betaling:

Betaling foregår ligesom i supermarkedet, du er selv ansvarlig for at gå hen i kassen og betale. Og du skal selv afholde udgiften ved at sende mig betalingen.

Det nemmeste er at du overfører betalingen direkte til min bankkonto:

Min bank er:

Arbejdernes Landsbank
Frederikssund afdeling

Havnegade 18
DK-3600 Frederissund
Tel.: 38 48 30 65
Reg. nr.: 5365 - Konto nr.: 0000505401

Når overførslen er sket, kan billedet eller billederne anvendes.

Ved bankoverførsel fra udlandet skal flg. oplysninger bruges:

Du kan også sende mig en crosset check til nedenstående adresse. Brug slippen på brevchecken eller vedlæg et brev, hvor du oplyser billedets / billedernes fil-navn / navne, samt hvor du bruger billedet / billederne. Når du har sendt checken, kan du gå igang med at anvende billedet / billederne.

Du kan også betale ved at sende en postanvisning til nedenstående adresse. I det felt på indbetalingskortet, hvor der kan anføres en besked til beløbsmodtageren, skal du skrive billedets / billedernes fil-navn / navne, og hvor du bruger billedet / billederne, når du har betalt postanvisningen, kan du gå igang med at anvende billedet / billederne.

Andre vilkår:

Du har selv det fulde ansvar for din publicering af billeder fra photo-gallery.dk. Nogle motiver afbilleder elementer, som en anden part har ophavsret til, det kan f.eks. være et gavlmaleri eller en skulptur, og i de tilfælde skal du selv sørge for at sikre dig tilladelse fra denne anden part. Vi hjælper gerne med at finde frem til en given anden part.

Du skal også selv sørge for at indhente en tilladelse til offentliggørelse af billeder med personer som er identificerbare, idet reproduktionsretten ikke inkluderer de afbilledede personers samtykke til publicering. Vi er behjælpelige med at finde frem til de afbilledede personer, hvis dette er muligt.

Billeder fra photo-gallery.dk må ikke anvendes i en sammenhæng, der kan være krænkende for anden part, de afbilledede personer eller fotografen. Du bærer selv det fulde ansvar for misvisende og/eller æreskrænkende tekster i forbindelse med en offentliggørelse. photo-gallery.dk kan ikke drages til ansvar for krav, der bliver fremsat, såfremt billeder publiceres, uden at der er indhentet samtykke fra afbilledede personer.

Hvis du publicerer af billederne fra photo-gallery.dk uden at have betalt for brugen, og det kommer til mit kendskab, vil du modtage en regning på 3.000,- kr. pr. anvendt billede. Og hvis denne regning ikke straks bliver betalt, så havner du i "Gabestokken"...

Niels Ebbesen
Valhals Plads 23
DK-3650 Ølstykke
Danmark
Tel.: +45 47 17 56 22
Mobil: +45 40 33 69 40
e-mail: info@niels-ebbesen.net


© 2000 Niels Ebbesen - grafiker & fotograf
Valhals Plads 23 · 3650 Ølstykke · +45 47 17 56 22 · +45 40 33 69 40
info@niels-ebbesen.net · www.niels-ebbesen.net