Lystfiskeri / Angling - preview (14 of 41)
image/_lystfisker-502.jpg
lystfisker-502.jpg
image/_lystfisker-505.jpg
lystfisker-505.jpg
image/_lystfisker-507.jpg
lystfisker-507.jpg
image/_lystfisker-5100.jpg
lystfisker-5100.jpg
image/_lystfisker-5101.jpg
lystfisker-5101.jpg
image/_lystfisker-515.jpg
lystfisker-515.jpg
image/_lystfisker-516.jpg
lystfisker-516.jpg
image/_lystfisker-518.jpg
lystfisker-518.jpg
image/_lystfisker-5314.jpg
lystfisker-5314.jpg
image/_lystfisker-559.jpg
lystfisker-559.jpg
image/_lystfisker-576.jpg
lystfisker-576.jpg
image/_lystfisker-7285.jpg
lystfisker-7285.jpg
image/_lystfisker-7286.jpg
lystfisker-7286.jpg
image/_lystfisker-7340.jpg
lystfisker-7340.jpg
image/_lystfisker-7341.jpg
lystfisker-7341.jpg
image/_lystfisker-7342.jpg
lystfisker-7342.jpg
image/_lystfisker-7421.jpg
lystfisker-7421.jpg
image/_lystfisker-7423.jpg
lystfisker-7423.jpg
image/_lystfisker-7684.jpg
lystfisker-7684.jpg
image/_lystfisker-7691.jpg
lystfisker-7691.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|
Index / Home

Indsigelse mod den kommende bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn


Til:
NaturErhvervstyrelsen
fiskeri@naturerhverv.dk

Vedr.: Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn

Jeg ønsker at gøre flg. indsigelse mod bekendtgørelsen.

Jeg mener, at forbudet mod nedgarn bør gælde hele året, da der er en meget dårlig overlevelsesprocent for gedder, som er hængt i et nedgarn og har fået ødelagt slimlaget.

Det nyttet nemlig ikke ret meget, at lave en fredning af gedderne i de pågældende områder, med et krav om genudsætning, når en stor del af de gedder som er fanget i erhvervs- og fritidsfiskernes nedgarn, vil have pådraget sig så mange garnskader, at de allerede er halv- eller heldøde når de genudsættes.

En meget udbredt metode ved frigørelse af fisk fra et monofilt nylongarn er netop, at fisken presses forlæns gennem masken, hvorved den tynde nylonsnor høvler fiskens slimlag af.

Det vil være i alles interesse, at effekten af fredningen bliver så stor og effektiv som overhovedet muligt, samtidigt med, at ulemperne bliver mindst mulige.

Hvis der indføres et totalt forbud mod nedgarn i de pågældende områder, så vil det højst sandsynligt være muligt, at indskrænke fredningsperioden til 2 eller 3 år, da der ikke vil være et meget stort spild ved genudsætning af halv- eller heldøde gedder.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Valhals Plads 23
DK-3650 Ølstykke
Danmark