Lystfiskeri / Angling - preview (15 of 41)
image/_lystfisker-7724.jpg
lystfisker-7724.jpg
image/_lystfisker-7725.jpg
lystfisker-7725.jpg
image/_lystfisker-7726.jpg
lystfisker-7726.jpg
image/_lystfisker-7727.jpg
lystfisker-7727.jpg
image/_lystfisker-7730.jpg
lystfisker-7730.jpg
image/_lystfisker-7757.jpg
lystfisker-7757.jpg
image/_lystfisker-7759.jpg
lystfisker-7759.jpg
image/_lystfisker-7760.jpg
lystfisker-7760.jpg
image/_lystfisker-7761.jpg
lystfisker-7761.jpg
image/_lystfisker-873.jpg
lystfisker-873.jpg
image/_lystfisker-8878.jpg
lystfisker-8878.jpg
image/_lystfisker-8971.jpg
lystfisker-8971.jpg
image/_lystfisker-8973.jpg
lystfisker-8973.jpg
image/_lystfisker-9039.jpg
lystfisker-9039.jpg
image/_lystfisker-9040.jpg
lystfisker-9040.jpg
image/_lystfisker-9172.jpg
lystfisker-9172.jpg
image/_lystfisker-9173.jpg
lystfisker-9173.jpg
image/_lystfisker-9174.jpg
lystfisker-9174.jpg
image/_lystfisker-9222.jpg
lystfisker-9222.jpg
image/_lystfisker-9223.jpg
lystfisker-9223.jpg

<< previous / next >>
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|
Index / Home

Den 1. maj er der premiere på geddefiskeriet

I mere end 100 år har den 1. maj været en festdag for de sjællandske lystfiskere, når de på behørig vis fejrer premieren på geddefiskeriet, men udviklingen har på flere måder rokket lidt ved den tradition.

Allerede i 1908 var der et flertal af fremsynede medlemmer af Lystfiskeriforeningen som besluttede, at de af egen drift ville indføre en fredningen af gedderne i april måned, så geddefiskeriet først startede den 1. maj i de søer, hvor LF havde fiskeretten.

Lystfiskeriforeningen kunne naturligvis kun håndhæve fredningen i de søer, hvor LF rådede over fiskeretten, men LF var trods alt en så magtfuld og toneangivne forening, at den grundlagde en tradition for, at den 1. maj er en festdag, hvor lystfiskerne drager ud på søerne og tager hul på sæsonens fiskeri efter gedder.

Det var også Lystfiskeriforeningens selvvalgte fredning af gedderne, der blev brugt som en slags skabelon, da der i 1931 blev vedtaget en egenlig lov, som fredede gedderne i april måned, og den lovmæssige fredning medførte, at traditionen med 1. maj geddepremieren blev udbredt til hele landet.

Fredningen af gedderne i april måned tog udgangspunkt i, at datidens geddefiskeri var et regulært madfiskeri, hvor alle gedder over mindstemålet blev slagtet og hjemtaget. Men blandt de seriøse lystfiskere var der mange som mente, at gedderne var for nemme at fange i april måned. Det er nemlig sådan, at når gedderne har gydet og tømt deres bughule for æg eller mælk, så er de meget sultne og ekstra hug villige, derfor var fredningens egenlige formål, at give gedderne fred og ro til, at få den værste sult stillet, inden fiskeriet efter dem gik i gang.

I gamle dage stoppede fiskeriet efter gedderne når træbådene blev taget på land i oktober eller november måned. Og da det var et kæmpe stort arbejde, at slibe, male og tjære en træbåd, så var man afhængig af adskillige dage med godt vejr til klargøringen, derfor kunne bådene sjældent nå at komme i vandet før fredningen i april måned, og en naturlig konsekvens var, at fredningen af gedderne i princippet løb fra november og frem til den 1. maj.

Nu om stunder hvor glasfiberjollerne kan ligge i vandet hele året rundt, der forsætter geddefiskeriet så længe der ikke er is på søerne. Og det giver naturligvis et øget fiskepres på gedderne, men vinterfiskeriet opvejes til gengæld af, at flertallet af nutidens geddefiskerne dyrker catch and release, hvor de genudsætter mere end 95% af de gedder som de fanger. Og derfor er der efterhånden mange lystfiskere som har svært ved at se formålet med fredningen.

Når man læser de forskellig foreningers fangststatestikker, så er det åbenlyst, at det store flertal af lystfiskere i praksis har indført en helårs fredning af gedderne. Se f.eks. april 2015 nummeret af Lystfiskeri-Tidendende - på side 18255 er der en samlet oversigt over LF'ernes fangster i 2014, af den fremgår det, at der i 2014 blev fanget 9.486 gedder, og det var kun 184 gedder som blev hjemtaget, de resterende 9.302 gedder blev genudsat.

Bemærk også tallene for Præstø Fjord og Stege Nord, her har Lystfiskeriforeningens medlemmer genudsat alle de 568 gedder, som de fangede i 2014, Og det skal i den forbindelse erindres, at fødevareminister Dan Jørgensen har gjort et meget stort nummer ud af, at frede gedderne i disse vande, men han har ikke villet ta' skridtet fult ud, og indføre et totalt forbud mod garnfiskeri.

Nu om stunder kan vi med rette diskutere, om det forsat giver mening, at frede gedderne i april måned, de gamle undersøgelser viste jo, at gedderne gyder i starten af april måned, og den globale opvarmning har helt sikkert medført, at tidspunktet for gydningen har rykket sig en tak fremad, og derfor burde fredningen nok flyttes 14 dage frem, hvis hensigten med fredningen er, at beskytte gedderne medens de gyder.

En ændring af fredningen vil dog kun være til ære for prins Knud, det er nemlig sådan, at gedderne gyder inde på lavt vand mellem siv og vandplanter, hvor der typisk kun er 20-30 cm dybt, og derfor er det komplet umuligt at lystfiske efter dem medens de gyder, og de er også så optaget af gydningen, at de ikke registrerer ret meget andet. Og selve gydningen tager ikke ret lang tid, højst en times tid, og gedderne forlader straks gydepladserne når de er færdige med gydningen.

Men det er nok de færreste lystfiskere, som vil undvære geddepremieren den 1. maj, og derfor vil de fleste nok mene, at vi bør bevare fredningen af gedderne i april måned, alene af den grund, at den er en god gammel tradition. Og lystfiskerne kan jo fiske efter sandarter og aborrer i april måned.

© april 2015 - Niels Riis Ebbesen